Ludzie

16 czerwca 1920 r. Zguba księcia Lubomirskiego

Tego dnia Warszawa była areną poważnego przesilenia politycznego. W obliczu pogarszającej się sytuacji na froncie rozpoczęto rozmowy na temat powołania gabinetu jedności narodowej. W prasie doniesienia sprawozdawców sejmowych sąsiadowały jednak ze zwyczajnymi informacjami dnia codziennego. Niektóre z nich brzmią dziś wyjątkowo!

Na przykład z ogłoszenia opublikowanego na pierwszej stronie „Kurjera Warszawskiego” możemy się dowiedzieć… co przed stu laty nosił w portfelu książę.

Ogłoszenie w „Kurjerze Warszawskim”, 16 czerwca 1920 r.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Czy książę odzyskał portfel? Tego nie wiemy, ale z pewnością warto poznać parę szczegółów z życia nadawcy ogłoszenia. Władysław Lubomirski urodził się w 1866 r. Był mecenasem sztuki i pasjonatem muzyki, podejmował też własne próby kompozytorskie. W 1905 r. założył Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, do której za jakiś czas przystąpił sam Karol Szymanowski.

Spółka kompozytorów założona przez ks. Władysława Lubomirskiego. Od lewej: Apolinary Szeluto, Karol Szymanowski, Władysław Lubomirski, Grzegorz Fitelberg i Ludomir Różycki. Zdjęcie sprzed 1920 r.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Koloryzacja: Anna Marjańska

Na tym nie kończą się zasługi ks. Lubomirskiego dla polskiej muzyki. Był on także jednym z fundatorów Filharmonii Warszawskiej i wspierał finansowo m.in. Artura Rubinsteina. Niestety w 1928 r. zasłużony opiekun muzyków doznał udaru mózgu i nigdy już nie odzyskał zdrowia – aż do śmierci w 1934 r. Kilka partytur autorstwa ks. Lubomirskiego przechowuje Biblioteka Narodowa, a obejrzeć je można w serwisie Polona.