Wydarzenia

25 czerwca 1920 r. Polacy na igrzyska olimpijskie!

Plakat letnich igrzysk olimpijskich
w Antwerpii (1920 r.)
Źródło: domena publiczna

Udział Polaków w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii miał wymiar symboliczny. W marcu 1919 r. niepodległy od zaledwie kilku miesięcy kraj otrzymał od Belgów zaproszenie do udziału w imprezie. Co ciekawe, w tamtym momencie nie istniał jeszcze Polski Komitet Olimpijski, a nasz kraj nie należał nawet do MKOl.

Mimo wyniszczenia wojną i bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej Polska postanowiła przyjąć zaproszenie. 1 grudnia 1919 r. powołano Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich (późniejszy PKOl), rozpoczęto przygotowania i poszukiwania środków. Jak donosił 15 czerwca dziennik „Czas”, rząd polski przyznał komitetowi igrzysk olimpijskich kredyt na wysłanie polskie ekspedycyi na Olimpiadę antwerpską, ale z bardzo znacznemi […] redukcyami. Prasa informowała, że zamiast planowanych 150 zawodników do Belgii pojedzie tylko kilkanaście osób, m.in. lekkoatleci, tenisiści, szermierze. W połowie czerwca 1920 r. wyjazd reprezentantów dyscyplin drużynowych stał pod ogromnym znakiem zapytania, gdyż wysłanie np. drużyny piłkarskiej znacząco podniosłoby koszty. Polacy mieli kilku znakomitych zawodników jeździeckich. Jak pisała prasa, czyniono starania, by wydział hippiczny, składający się z samych oficerów, pojechał wraz z końmi na koszt ministerstwa spraw wojskowych. Jednak i w tych warunkach trzeba będzie liczyć na wydatną ofiarność społeczeństwa.

Warszawa, trening przed zawodami kwalifikującymi do udziału w igrzyskach olimpijskich. „Świat”, nr 25, 19 czerwca 1920 r. Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Dziś wiemy, że wszystkie wysiłki na rzecz przygotowania do igrzysk olimpijskich w 1920 r. musiały ustąpić pilniejszej potrzebie – obronie świeżo odzyskanej niepodległości, zagrożonej bolszewicką ofensywą. Aż 90% zawodników, którzy mieli tworzyć naszą kadrę na igrzyskach w Antwerpii, było aktywnymi żołnierzami! Choć decyzją marszałka Piłsudskiego sportowcy zostali zwolnieni ze służby w związku z koniecznością odbywania treningów, w odczuciu społecznym miejsce młodych sportowców było nie na stadionie, lecz na froncie.

Polacy na igrzyskach olimpijskich, „Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym”, nr 148, 25 czerwca 1920 r. Źródło: Biblioteka Narodowa

Cały numer pisma możesz obejrzeć w serwisie Polona.

Krakowski klub cyklistów na próbnych wyścigach w Częstochowie przed wyjazdem do Antwerpii. „Świat”, nr 27, 3 lipca 1920 r. Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa