Wydarzenia

6 lipca 1920 r. Zlot Sokołów polskich z Pomorza i zaszczepianie aktywności u najmłodszych

Pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – obecnie uznawana jest przez część historyków za instytucję, która dała początek polskiemu sportowi. Po zakończeniu I wojny światowej towarzystwa zaczęły się reaktywować. O pierwszym zlocie Sokołów Pomorza informowała „Rzeczpospolita” z 6 lipca 1920 r. Sport i aktywność fizyczna sto lat temu rozwijały się nie tylko w klubach czy instytucjach. Świadomość zalet aktywności fizycznej widać również w wydanej w 1919 r. książce Eugeniusza Piaseckiego „Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży: ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycji ustnej”. Już przed wiekiem wiadomo było, że zamiłowanie do ruchu należy rozbudzać od najmłodszych lat. Rady i argumenty Piaseckiego do złudzenia przypominają dzisiejsze poradniki dla rodziców!

Uczniowie Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Grodnie podczas lekcji gimnastyki na boisku szkolnym.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zarząd i członkowie „Sokoła” kościerskiego ok. 1925 r.
Źródło: domena publiczna

Autor „Zabaw i gier ruchowych dla dzieci i młodzieży…” przywołuje konkretne powody, dla których warto ćwiczyć. Z punktu widzenia fizjologii uznaje aktywność za „wyładowanie nadmiaru energii organizmu młodocianego” i „odpoczynek organów znużonych”. Oba te poglądy są mniej sprzeczne, niż się wydaje – pisze Piasecki i tłumaczy, że choć mózg po lekcjach może być przeciążony, mięśnie potrzebują ruchu.

Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Panewnikach, 1919 r.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Autor wyjaśnia ponadto, że w dorosłym życiu lepiej radzą sobie osoby, które w młodości, za pomocą zabaw, ćwiczą swoje zdolności fizyczne i umysłowe, dane im przez przyrodę. Wskazuje też na aspekty psychologiczne: kształtowanie umiejętności dostosowania się i solidarności („społeczna sympatya”). Zwraca uwagę, że w grach, zwłaszcza gromadnych, mają pole do wyrobienia się przywódców, których społeczeństwo niezbędnie potrzebuje. Wszystkie te wskazówki mogą rozważyć także współcześni rodzice – ani odrobinę na straciły na aktualności.

Całą publikację o zaletach aktywności wśród najmłodszych można przeczytać w serwisie Polona.