Ludzie

1 sierpnia 1920 r. Mieszczuchy – marsz na wojnę!

Marsz na wojnę ty mieszczuchu/ Co siedzisz w kawiarni,/ Już zapomnij o swym brzuchu/ Do armji się garnij – to fragment pieśni zachęcającej do wstępowania do armii ochotniczej. Tekst opublikowano 1 sierpnia 1920 r. na łamach „Trubadura Polskiego”. Sto lat temu, podobnie jak my współcześnie, Polacy wykorzystywali media, aby jednoczyć naród wokół ważnych spraw. Niemal cały numer tygodnika artystycznego poświęcono poezji nawołującej do mobilizacji w celu odparcia bolszewików.

W gazecie opublikowano także wiersz skierowany do młodych, którego fragment brzmiał:

Do broni mili bracia i wy szkolna młódź,

Studenci, studentki, skauci,

Do czynów ofiarnych młodzieży się budź!

Niech każdy zwycięzcą z was wróci!

W „Pieśni Policji Państwowej” zachęcano z kolei:

Na wezwanie Wodza stań bracie do szeregu,

Bo za domem naszym bolszewicki wróg;

I wróg nas nie pokona, gdy uderzym w biegu.

Gdy pójdziemy z hasłem: „Ojczyzna i Bóg!”

Cały numer pisma „Trubadur Polski” z 1 sierpnia 1920 r. można przeczytać w serwisie Polona.